Icoon Over Ons

Blogs

Threat Intelligence Ontleed: De Drie Types Op Een Rijtje

Lees Meer
BOEK EEN MEETING

Risico’s in de supply chain beperken met behulp van AI 

Sinds 2020 werden maar liefst 490 miljoen Microsoft-klanten getroffen door aanvallen op de software-toevoerketen, een gemiddelde jaarlijkse toename van 742% vergeleken met 2019. Nu de gevolgen van een beveiligingsinbreuk in de supply chain veel verder reiken dan onmiddellijke financiële verliezen, is het van essentieel belang om de verstoringen in de toeleveringsketen tot een minimum te beperken.  

Ransomware, phishing en malware behoren tot de belangrijkste risico’s voor de toeleveringsketen. Om zichzelf te beschermen tegen een supply chain attack, moeten organisaties een goed begrip hebben van hun toeleveringsketens, mogelijke risico’s nauwkeurig identificeren en proactief samenwerken met leveranciers. Door een gezamenlijke inspanning te bevorderen, kunnen organisaties toekomstige aanvallen voorkomen en het herstel versnellen. Zo kunnen ze hun algehele weerbaarheid versterken in het snel veranderende digitale landschap.

Deze blog verdiept zich in het gebruik van opkomende AI-technologieën en andere relevante strategieën gericht op risicobeheer van de supply chain.

Wat zijn de risico’s voor de toeleveringsketen?

Risico’s voor de toeleveringsketen bestaan uit economische, ecologische, politieke, ethische en cyberbeveiligingsrisico’s die de stroom van diensten en goederen binnen een toeleveringsnetwerk kunnen verstoren. Dit zijn zowel blootstellingen, bedreigingen en kwetsbaarheden met betrekking tot de producten en diensten die afkomstig zijn uit de toeleveringsketen als blootstellingen, bedreigingen en kwetsbaarheden met betrekking tot de toeleveringsketen zelf. 

boat with crates

Om deze risico’s te beperken, moeten organisaties inzetten op diversificatie, het verbeteren van hun relatie met leveranciers, het introduceren van een ‘just in case’-aanpak, het regelmatig herzien van hun strategie voor risicobeperking en het gebruik van geavanceerde technologieën zoals AI. Deze proactieve acties dragen bij aan het verhogen van de weerbaarheid tegen mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen. 

Risico’s beperken met Artificiële Intelligentie

Het innoveren van de veiligheidssystemen binnen je organisatie is van levensbelang om een robuuste en veilige toeleveringsketen te kunnen garanderen. Volgens het Microsoft Digital Defense Report 2023 heeft maar liefst 61% van de organisaties het afgelopen jaar te maken gehad met aanvallen op de toeleveringsketen. Het feit dat er zich dagelijks cyberaanvallen voordoen, benadrukt het enorme aanvalsoppervlak en de noodzaak om proactieve maatregelen te nemen. 

Sterke, digitale toeleveringsketens kunnen leveranciers ondersteunen om zich op dezelfde manier in te zetten voor veilige en betrouwbare AI-systemen en -toeleveringsketens, net zoals Microsoft dat heeft gedaan. Met Microsoft Copilot biedt het Microsoft Supply Chain Centre ondersteuning aan klanten om verstoringen van de toeleveringsketen te voorspellen en hierop te reageren met behulp van artificiële intelligentie en machine learning. Daarnaast maakt het gebruik van Azure OpenAI om contextuele e-mails te creëren om verstoringen in real-time te minimaliseren. Deze technologieën verbeteren menselijke besluitvorming en analyse, wat leidt tot revolutionair risicobeheer. Zodra je weet waar je gegevens vandaan komen en hoe ze zijn verzameld, krijg je een beter beeld van hoe je de risico’s in de toeleveringsketen kunt beheren. 

In onze blog ‘Hoe AI je beveiligingsstrategie kan aanscherpen’ gaan we dieper in op de synergiën tussen cyberbeveiliging en AI.  

Terwijl AI-oplossingen veel mogelijkheden bieden voor cyberbeveiliging, kunnen ze menselijke cybersecurity-experts echter niet vervangen. Het waarborgen van de juiste expertise is van essentieel belang bij het toepassen van AI voor cyberbeveiliging. Door de vaardigheden van AI-professionals en cybersecurity-experts samen te brengen, kunnen cyberdreigingen effectiever en efficiënter bestreden worden. 

Andere manieren om het supply chain-risico te verminderen

Diversificatie: Een robuuste beveiliging van de toeleveringsketen voorkomt dat je al je middelen in één gebied verzamelt. Door te vertrouwen op één regio, bron of leverancier ben je gevoeliger voor storingen. Om een robuustere toeleveringsketen te creëren, is het aan te raden om je leveranciers te diversifiëren. 

Sterkere relaties met leveranciers: Het opbouwen van een sterke relatie steunend op wederzijds vertrouwen en begrip draagt bij aan betere communicatie en gedeeld risicobeheer. Je kunt de efficiëntie en betrouwbaarheid verder versterken door in je leveranciers te investeren, bijvoorbeeld door middel van training of technologie. Ook is het belangrijk om regelmatig contact te hebben over wederzijdse doelstellingen en elkaar feedback te geven. 

Hanteer een ‘just in case’ aanpak: Een ‘just in case’-aanpak (JIC) houdt in dat er een buffervoorraad en overtollige productiecapaciteit wordt aangehouden. Dit kan tot hogere kosten leiden, maar maakt het mogelijk om de activiteiten voort te zetten wanneer er zich onverwachte onderbrekingen voordoen. 

Regelmatig herzien van de strategie voor risicobeperking: Plannen voor risicobeperking moeten regelmatig opnieuw worden geëvalueerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze relevant en effectief zijn. Zo kunnen potentiële zwakke schakels in de toeleveringsketen worden geïdentificeerd en verholpen. Daarnaast is het aanbevolen om je werknemers te trainen in basisstrategieën voor risicomanagement en -beperking. Verbeterde vaardigheden en uitgebreide kennis leiden tot een effectievere reactie op mogelijke dreigingen. 

Verbeter de beveiliging en weerbaarheid van je toeleveringsketen met Microsoft

Cyberaanvallen kunnen erg schadelijk zijn wanneer er meerdere partijen bij betrokken zijn en gevoelige informatie aan het licht komt. Apparaten voor operationele technologie (OT) zijn steeds meer met elkaar verbonden, waardoor de kloof tussen IT- en OT-omgevingen vervaagt en de kans toeneemt dat hackers zich richten op gevoelige gegevens in toeleveringsketens.  

Microsoft Security beschikt over tools en services, waaronder Internet of Things (IoT) en OT-oplossingen in Microsoft Defender for IoT, en Identity Access Management (IAM)-oplossingen in Microsoft Entra, waarmee organisaties hun toeleveringsketens kunnen beveiligen en cyberaanvallen kunnen voorkomen. 

Als Microsoft Solutions-partner en lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) beschikt Blaud over de nodige expertise op het gebied van privacy- en gegevensbescherming om je gegevens te beheren en te beschermen en je compliance-strategie aan te scherpen.

Wil je meer weten over hoe wij je beveiligingsbeleid kunnen versterken? Plan dan vandaag nog een vrijblijvende één-op-één sessie in met één van onze beveiligingsexperts.

Bronnen

https://csrc.nist.gov/glossary/term/supply_chain_risk

https://www.forbes.com/sites/loracecere/2022/12/21/supply-chain-risk-management-when-the-greatest-risk-is-outside-the-areas-of-traditional-focus/

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2023/08/29/riding-the-wave-of-uncertainty-risk-mitigation-strategies-for-supply-chain-disruptions/

https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/04/13/improve-supply-chain-security-and-resiliency-with-microsoft/

https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/microsoft-digital-defense-report-2023

Relevante Resources

Icoon Over Ons

Blogs

Threat Intelligence Ontleed: De Drie Types Op Een Rijtje

Lees Meer
Icoon Whitepaper

White Papers

Apple for Enterprise 2024

Lees Meer
Icoon Over Ons

Blogs

Ontdek de kracht van een managed CSOC

Lees Meer