Safety Instructions Platform

Het Safety Instructions platform van Blaud is in 2019 ontworpen en ontwikkeld om medewerkers en bezoekers van organisaties te voorzien van actuele veiligheidsinstructies en gedragsregels. In kantoren, bedrijfsgebouwen, zorginstellingen en overheidslocaties is het noodzakelijk om de actuele gedragsregels en protocollen snel en makkelijk met iedere belanghebbende te kunnen delen. Deze informatie zal regelmatig wijzigen al naar gelang de risico’s van nieuwe problemen zich voordoen en wet-en regelgeving vanuit de overheid wijzigt.

Dit informatieproces is daarom met ouderwets drukwerk niet te doen, een moderne digitale variant in de vorm van een standaard app beschouwen wij als de juiste, effectieve en hedendaagse methode. Safety Instructions is al sinds 2019 operationeel. De iOS en Android apps zijn direct te downloaden uit de app stores en je kunt meteen aan de slag met het invoeren van jouw gegevens in het Safety Instructions portaal.

Over Safety Instructions

Om die reden investeren bedrijven en instellingen in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)en het opleiden van BHV-ers. De bedrijfsprocessen, (evacuatie)procedures en omgangsvormen die je implementeert resulteren in een hogere productiviteit en tevredenheid bij jouw medewerkers en cliënten. Het is daarom van belang om deze informatie zo accuraat en efficiënt mogelijk te delen met de medewerkers en bezoekers van jouw organisatie.

Het Safety Instructions platform ondersteunt jouw organisatie met het snel, veilig en accuraat verspreiden van de richtlijnen die jij nuttig en noodzakelijk vindt.

Met de Safety Instructions app synchroniseer je de volgende informatie naar de smartphones en tablets van aanwezigen in jouw organisatie:

• Belangrijke (nood)telefoonnummers van binnen en buiten je bedrijf.
• De gedragsregels die binnen jouw organisatie van kracht zijn.
• De evacuatieprocedure voor de locatie waar je op dat moment aanwezig bent.
• De plattegrond van de locatie inclusief vluchtroutes en verzamelpunten.

De unieke eigenschappen van Safety Instructions op een rij:

• Geschikt voor iOS en Android smartphones en tablets.
• Geen privacy risico’s.
• Beschikbaar in Nederlands en Engelse taal.
• Slimme, gebruiksvriendelijke synchronisatie en opslag van gegevens.
• Een beheer portaal.