Icoon Over Ons

Blogs

Managed SIEM: Wat is het én hoe versterkt het cyberveerkracht?

Lees Meer
BOEK EEN MEETING

Privacyverklaring Blaud

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

  Blaud verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens(s)
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • IP adres, Internetbrowser en apparaat type

 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@blaud.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Blaud verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Blaud analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 4. Geautomatiseerde besluitvorming

  Blaud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blaud) tussen zit.

 5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Blaud bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 6. Delen van persoonsgegevens met derden

  Blaud verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Blaud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 7. Under the GDPR, it is stipulated that:

  “Where a data controller has an online presence, the WP29 recommends that the controller provides a privacy notice which is layered. The data subject should have a clear overview of the information available to them and on finding detailed information within the layers of the notice. The Guidelines provide that the first layer should always contain information on the processing which has the most impact on the data subject and processing which could surprise the data subject.”There are various interpretations of that statement, while we understand some clients are taking the GDPR regulations more seriously than others, in accordance with our advice, Sopro have updated our best practice compliance guidelines to require all clients to include a statement in keeping with (or to the effect of) the statement set out below. This is to ensure data subjects are notified of Sopro as an appointed data processor within the terms of their online privacy policy.

 8. Clause for insertion as follows:

  Third Party Processors. Our carefully selected partners and service providers may process personal information about you on our behalf as described below: Digital Marketing Service Providers. We periodically appoint digital marketing agents to conduct marketing activity on our behalf, such activity may result in the compliant processing of personal information. Our appointed data processors include:(i) Prospect Global Ltd (trading as Sopro) Reg. UK Co. 09648733. You can contact Sopro and view their privacy policy here: http://sopro.io. Sopro are registered with the ICO Reg: ZA346877 their Data Protection Officer can be emailed at: dpo@sopro.io.”

 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Blaud gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, onze nieuwsbrief-oplossing en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat deze omgeving naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en communicatie in het algemeen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Tevens bieden wij altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven voor een nieuwsbrief. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blaud en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@blaud.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op jouw verzoek. Blaud wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Blaud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@blaud.com