Icoon Over Ons

Blogs

Threat Intelligence Ontleed: De Drie Types Op Een Rijtje

Lees Meer
BOEK EEN MEETING

De weg naar Zero Trust: NOC en SOC in synergie 

In het steeds veranderende dreigingslandschap is eensgezindheid van groot belang. Network Operations Centres (NOC’s) en Security Operations Centres (SOC’s) zijn twee essentiële pijlers van elke organisatie. Elk met een verschillende rol, zorgen ze ervoor dat je organisatie veilig is en blijft. Door hun krachten te bundelen, kunnen organisaties echter een front vormen tegen geavanceerde dreigingen. In deze blog zoomen we in op strategieën om je NOC en SOC beter op elkaar af te stemmen én zo te voldoen aan de vereisten van Zero Trust.

De toenemende frequentie en complexiteit van cyberaanvallen benadrukt het belang van een geavanceerde en geïntegreerde beveiligingsaanpak die steunt op zowel de capaciteiten van het Security Operations Centre (SOC) en het Network Operations Centre (NOC). Hoewel hun taken, doelen en werkwijzen aanzienlijk kunnen verschillen, delen ze overlappende verantwoordelijkheden voor het beheren en beveiligen van de IT-infrastructuur van een organisatie.

In deze blog richten we ons op de voordelen en uitdagingen van het samenbrengen van beide teams en delen we praktische tips en tricks om je SOC- en NOC-teams op elkaar af te stemmen.

Het bundelen van SOC en NOC voor Zero Trust-waakzaamheid

In een omgeving waar elk onderdeel van het netwerk ook een cruciaal onderdeel vormt van de beveiligingsinfrastructuur, en elke afwijkende gebeurtenis een interventie van zowel het netwerk- als het beveiligingsteam kan vereisen, zijn traditionele beveiligingsmodellen niet langer afdoende om bescherming te bieden tegen geavanceerde aanvallen. Als reactie op het veranderende dreigingslandschap en het dynamisch karakter van de moderne werkplek, zetten steeds meer organisaties in op Zero Trust Security.

In tegenstelling tot traditionele beveiligingsmodellen, die vertrouwen op het idee dat alles binnen het netwerk als betrouwbaar kan worden beschouwd, gaat Zero Trust ervan uit dat zowel interne en externe dreigingen op elk moment kunnen opduiken. Het vereist dan ook een strikte verificatie van elk apparaat, elke applicatie en elke gebruiker die toegang probeert te krijgen tot gevoelige bedrijfsmiddelen.

De overgang naar Zero Trust Security markeert een breuk met traditionele beveiligingsmodellen waarbij de focus verschuift naar voortdurende verificatie eerder dan blind vertrouwen. Echter vereist de implementatie van Zero Trust meer dan alleen het implementeren van geavanceerde beveiligingstechnologieën. Het vraagt om een mentaliteitsverandering en een herstructurering van de organisatiecultuur en -structuur. Een integraal onderdeel van deze transformatie is het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen SOC- en NOC-teams.

Zowel een NOC als een SOC heeft als doel om ervoor te zorgen dat bedrijfsnetwerken voldoen aan de zakelijke behoeften, zij het elk op hun eigen manier. Een NOC is verantwoordelijk voor het optimaliseren en oplossen van problemen met het bedrijfsnetwerk om te garanderen dat het voldoet aan de vereisten van de organisatie. Een SOC richt zich op het verbeteren van de cyberveiligheid door dreigingen op te sporen en erop te reageren.

Met cyberdreigingen die steeds geavanceerder en netwerkomgevingen die steeds complexer worden, zijn silobenaderingen niet langer effectief. Organisaties moeten de integratie van SOC- en NOC-functionaliteiten overwegen bij het succesvol implementeren en omarmen van Zero Trust.

Door hun krachten te bundelen, ontstaat er een synergie tussen netwerkprestaties en beveiliging, die elkaar niet alleen versterkt, maar ook complementeert. Door beveiligings- en netwerkcapaciteiten te integreren, kunnen organisaties een holistisch overzicht krijgen, uniforme detectie en -responsmogelijkheden implementeren, snel reageren op incidenten, voortdurend monitoren, voldoen aan compliance, de samenwerking en communicatie verbeteren, de complexiteit verminderen en kosten verlagen.

Effectieve strategieën om SOC en NOC te aligneren

In het huidige digitale tijdperk, waarin cyberdreigingen steeds geavanceerder en netwerken alsmaar complexer worden, is een samenwerkingsverband tussen NOC en SOC niet alleen een strategisch voordeel, maar een noodzaak. Toch blijft het integreren van NOC- en SOC-operaties een uitdaging. Door een inclusieve, stapsgewijze aanpak te volgen die zich richt op geleidelijke vooruitgang, kunnen de voordelen van geïntegreerde netwerk- en beveiligingsoperaties de inspanning meer dan waard maken.

Een succesvolle afstemming van SOC- en NOC-activiteiten vereist coördinatie op twee fronten: technologische integratie en operationele afstemming. Om operationele integratie te bereiken, is een neutrale facilitator – zoals een externe expert – van essentieel belang. Deze persoon fungeert als brug tussen de teams die historisch gezien in afzonderlijke silo’s werkten en bevordert samenwerking en vertrouwen door de unieke behoeften en de diverse eisen van zowel SOC als NOC te begrijpen en ernaar te handelen.

Het bevorderen van de samenwerking omvat ook het samenvoegen van de teams om monitoring- en gegevenshulpmiddelen te consolideren, gemeenschappelijke werkwijzen in kaart te brengen en de correlatie bij problemen te optimaliseren. Het implementeren van domeinoverschrijdende workflows, geautomatiseerde playbooks en gezamenlijke standaardprocedures draagt verder bij aan het stroomlijnen van de activiteiten en het bevorderen van de samenwerking.

Door het belang te benadrukken van een open dialoog en inclusieve besluitvormingsprocessen, kunnen de richtlijnen effectief worden geïmplementeerd en omarmd door alle belanghebbenden. Door deze stappen te volgen en een cultuur van samenwerking en teamwork te bevorderen, kunnen organisaties een succesvolle, uniforme aanpak voor netwerkbewaking en beveiligingsactiviteiten realiseren die naadloos aansluit bij de principes van Zero Trust.

Hoe we kunnen helpen

Als Microsoft Solutions-partner en lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) beschikt Blaud over de nodigde expertise om jouw IT-infrastructuur te beheren en beveiligen. Met ons gekwalificeerd SecOps-team, volwassen ITIL-gebaseerde processen en ondersteuning van geavanceerde Microsoft-beveiligingstechnologieën, bieden we betaalbare beveiligingsoplossingen voor organisaties van elke omvang. Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen bij de implementatie van Zero Trust? Neem dan vandaag nog contact met ons op via hello@blaud.com 

Relevante Resources

Icoon Over Ons

Blogs

Threat Intelligence Ontleed: De Drie Types Op Een Rijtje

Lees Meer
Icoon Whitepaper

White Papers

Apple for Enterprise 2024

Lees Meer
Icoon Over Ons

Blogs

Ontdek de kracht van een managed CSOC

Lees Meer