Icoon Over Ons

Blogs

Threat Intelligence Ontleed: De Drie Types Op Een Rijtje

Lees Meer
BOEK EEN MEETING

Data Security Engagement

De gegevens beveiligingsrisico’s op een intelligente wijze onderzoeken en actie ondernemen.

Het Data Security Engagement is gericht op Microsoft 365-services en bijbehorende plaatsen voor gegevensopslag. Deze beveiligingscheck analyseert het gebruikersgedrag en scant gegevensopslagplaatsen verwant aan email, samenwerking en documentopslag. Optionele modules kunnen worden toegevoegd om de Data Security Check uit te breiden naar on-premises omgevingen, Windows 10/11 endpoints en meer. Deze workshop geeft je inzicht in de bestaande datarisico’s in je bedrijfsomgeving en vormt zo de basis voor het ontwikkelen van een stappenplan gericht op het beter beveiligen van je gevoelige bedrijfsgegevens.

Aanpakken van gegevens beveiligingsrisico’s

Cyberbeveiliging is voortdurend in beweging. Terwijl onze digitale wereld verder groeit, nemen ook de beveiligingsrisico’s toe. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de datalekken het gevolg is van interne factoren waarbij de gemiddelde kost meer dan 14 miljoen euro bedraagt als er een kwaadwillende insider bij betrokken is1.

Datalekken en gegevensdiefstal van binnenuit werden lang van de troon gestoten door externe dreigingen, maar zijn nu uitgegroeid tot de meest voorkomende kwetsbaarheid binnen het IT-landschap.

Het opsporen, onderzoeken en aanpakken van gegevens beveiligingsrisico’s is essentieel om een veilige werkplek te creëren en de bedrijfsmiddelen en privacy van je medewerkers en klanten te waarborgen.

Onze Data Security Engagement reikt je de inzichten aan die nodig zijn om de risico’s voor gegevensbeveiliging, privacy en compliance in kaart te brengen.

Naarmate de hoeveelheid essentiële zakelijke gegevens toeneemt en je werknemers in toenemende mate overschakelen naar werken op afstand, is het hebben van een geïntegreerde aanpak voor gegevensbeveiliging cruciaal. Deze kan je helpen bij het snel identificeren en onderzoeken van en reageren op potentiële gegevens beveiligingsrisico’s.

Deelname aan deze workshop is gericht op het:

  • Documenteren van je doelstellingen en strategie rond gegevensbeveiliging, privacy en compliance.
  • Detecteren, onderzoeken en aanpakken van de risico’s inzake gegevensbeveiliging en privacy.
  • Demonstreren van manieren waarop je je compliance-traject met behulp van de nieuwste Microsoft-technologieën kunt versnellen.
  • Aanreiken van uitvoerbare vervolgstappen steunend op je bedrijfsbehoeften en -doelstellingen.
Wooden blocks with purple background

Contacteer Ons

Ontvang inzicht in de bestaande datarisico’s in je bedrijfsomgeving en ontwikkel een stappenplan gericht op het beter beveiligen van je gevoelige bedrijfsgegevens.

  1. Cost of a Data Breach Report 2022, IBM ↩︎