Icoon Over Ons

Blogs

Managed SIEM: Wat is het én hoe versterkt het cyberveerkracht?

Lees Meer
BOEK EEN MEETING

5 vereisten voor NIS2-compliance 

In het hedendaagse digitale landschap woedt de strijd tegen cyberdreigingen voort. Met de NIS2-richtlijn hoopt de EU Europese overheidsinstellingen en aanbieders van essentiële diensten te beschermen tegen kwaadaardige dreigingen en cyberaanvallen. Nu de compliance deadline steeds dichterbij komt, kunnen organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen de boot niet langer afhouden. Om je NIS2-compliancetraject een duwtje in de rug te geven, zetten we in deze blog vijf belangrijke vereisten voor NIS2-compliance op een rijtje en delen we bruikbare inzichten om je voor te bereiden op de nieuwe wet- en regelgeving. 

Het huidige cybersecurity landschap en het groeiende aantal cyberbeveiligingsvorderingen, zetten organisaties in toenemende mate onder druk om te investeren in het effectief beheren van cyberdreigingen. NIS2, bijvoorbeeld, richt zich op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen en spoort zo Europese organisaties aan om de juiste technische maatregelen te nemen om beveiligingsincidenten te voorkomen, detecteren en bestrijden. 

Om te voldoen aan de eisen van de NIS2-richtlijn moeten organisaties doeltreffende processen implementeren om cyberbeveiligingsrisico’s te identificeren en beheren. Hieronder zoomen we in op de belangrijkste aandachtspunten voor NIS2-compliance en delen we bruikbare tips om de naleving van de richtlijn te garanderen. 

European flag

Vijf vereisten voor NIS2-compliance

In deze gids zoomen we in op de volgende vijf vereisten van NIS2:

  1. Identiteitsbeheer, authenticatie en toegang 
  2. Gegevensbeveiliging 
  3. Snel detecteren van en reageren op cyberincidenten 
  4. Continue monitoring
  5. Analyseren, beperken, verbeteren

1. Identiteitsbeheer, authenticatie, en toegang 

Identity Access Management (IAM) is een centrale component van cyberbeveiliging. IAM werd oorspronkelijk beschouwd als een verantwoordelijkheid van IT. Als we kijken naar de manier waarop NIS2 cyberbeveiliging definieert en beschrijft hoe de toeleveringsketen van een organisatie haar beveiligingspositie beïnvloedt, lijkt deze benadering van Identity Management achterhaald. 

Nu cybersecurity verder reikt dan de grenzen van de organisatie, moeten bedrijven controle krijgen over meer dan alleen hun eigen systemen. Ze moeten rekening houden met een eindeloos aantal identiteiten en de complexiteit van toegangsbeheer in dergelijke toeleveringsketen. Met andere woorden, de reguliere concepten voor toegangsbeheer moeten bijgesteld worden om de integratie met de supply chain mogelijk te maken. Dit betekent dat Access Policy Management en Zero Trust toegevoegd moeten worden aan de beveiligingstoolkit, wat bijgestelde policies en een nieuwe beveiligingsinfrastructuur vereist. 

2. Gegevensbeveiliging  

Data vormt de kern van elke organisatie. Nu bedrijfsgegevens zich uitstrekken over talloze cloudomgevingen en apparaten, wordt het voor organisaties een steeds grotere uitdaging om inzicht te krijgen in de types informatie die circuleren in hun infrastructuur.  

NIS2 raadt organisaties aan om een duidelijk omschreven classificatiemodel op te stellen en toe te passen op basis van de ernst en het risico van de gegevens. Door organisaties te stimuleren om een holistische beveiligingshouding aan te nemen, stelt de richtlijn organisaties in staat om hun compliance status aan te scherpen door hun beveiligingsinspanningen beter af te stemmen op prioritaire gegevensmiddelen.  

3. Snel detecteren van en reageren op cyberincidenten

Als organisaties willen voldoen aan NIS2, moeten ze inzetten op de ontwikkeling van robuuste beveiligingsmaatregelen en een doordacht Incident Respons Plan. In een wereld waar de strijd om cybersecurity professionals aan te werven harder woedt dan ooit ter voren,  kan het onboarden van een Managed Extended Detection and Response (MXDR) service – een beveiligingsoplossing die externe menselijke expertise combineert met geavanceerde cybertechnologie – een snelle en efficiënte oplossing zijn. MXDR stelt organisaties in staat om waarschuwingssystemen in werking te stellen die kritieke incidenten en noodsituaties vroegtijdig detecteren. Zo kunnen IT-teams zich voortaan toeleggen op interne IT-vraagstukken. 

4. Continue monitoring 

Cyberdreigingen komen in verschillende vormen voor, elk met hun eigen impact. Om de kans op een succesvolle aanval te verkleinen, adviseert de NIS2-richtlijn organisaties om een effectief monitoringssysteem te implementeren dat indringers en verdachte activiteiten detecteert en relevante stakeholders waarschuwt. 

Het continu monitoren van netwerkverkeer, endpoints en cloudomgevingen helpt organisaties bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten. Door de zichtbaarheid uit te breiden naar een omgeving die groter is dan alleen de endpoints, biedt MXDR automatische detectie en correlatie over de verschillende beveiligingslagen heen. Dit door externe analisten in te schakelen voor het 24x7x365 monitoren van je IT-infrastructuur.  

5. Analyseren, beperken, verbeteren

Om beveiligingseisen te versterken en te stroomlijnen, verplicht NIS2 organisaties om aanvallen uit zowel het heden als het verleden te onderzoeken. Zo kunnen ze mogelijke kwetsbaarheden identificeren en inzicht krijgen in hoe hun systemen in gevaar zijn gebracht. MXDR optimaliseert de naleving van NIS2 door uitgebreid inzicht te bieden in beveiligingsgebeurtenissen. Door overzichtelijke, gedetailleerde rapportage maakt MXDR het mogelijk om deze gegevens te analyseren en een beter inzicht te krijgen in de drijfveren en gedragspatronen van dreigingsactoren. Zo kunnen toekomstige aanvallen proactief een halt worden toegeroepen.

Whitepaper: Waarom NIS2 relevant is voor iedere organisatie

Start vandaag nog je compliance journey

Om je de eerste stappen te helpen zetten in je compliance journey, schreven onze experten een gloednieuwe whitepaper. Download vandaag nog je exemplaar en ontdek welke stappen je nu al kunt zetten richting NIS2-compliance.

Hoe Blaud je kan helpen bij je NIS2-compliance journey

Als het om NIS2 gaat, heb je een ervaren partner nodig.

Het afgelopen decennium speelde Blaud een belangrijke rol in het helpen gedijen van haar klanten in het snel evoluerende dreigingslandschap. Blaud’s diepgaande expertise van en inzicht in de NIS2-richtlijn stelt ons in staat om jouw organisatie te ondersteunen bij de implementatie van strikte beveiligingsrichtlijnen en -processen. 

Blaud kan je helpen bij het beoordelen of je organisatie binnen de reikwijdte van de NIS2-richtlijn valt. Voor elke belangrijke vereiste van de richtlijn kan Blaud je ondersteunen bij het ontdekken en documenteren van de je huidige staat van paraatheid en je voorzien van een individuele roadmap gericht op het bereiken van NIS2-compliance.  

Met drie Microsoft Security Specialisations in Identity and Access Management, Information Protection and Governance and Threat Protection, fungeert Blaud als expert in deze cruciale NIS2-gebieden – Identity, Data Governance, Security Threat Protection and Response, Education and Awareness en Security Policies.  

Het zijn onze mensen en onze expertise die ervoor zorgen dat jouw bedrijf de kloof kan dichten tussen de huidige staat van beveiliging en NIS2-compliance. 

Contacteer Ons

Kun je wel een helpende hand gebruiken bij het uitstippelen van je compliance journey? Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

Resources

Icoon Over Ons

Blogs

In gesprek met Microsoft over NIS2

Lees Meer
Icoon Whitepaper

White Papers

Een handleiding voor een Cyber Security Operations Centre

Ontdek hoe het inschakelen van een CSOC je IT-team kan ontzorgen en je organisatie kan beschermen tegen cyberdreigingen.

Lees Meer
Icoon Over Ons

Blogs

Hoe je jouw organisatie kunt beschermen tegen 99% van de cyberaanvallen

There is a way to protect against 99% of these attacks, the answer is Cyber Hygiene. Cyber hygiene is the practice of following basic security principles and habits to reduce the risk of cyberattacks.

Lees Meer

Relevante Resources

Icoon Over Ons

Blogs

Managed SIEM: Wat is het én hoe versterkt het cyberveerkracht?

Lees Meer
Icoon Over Ons

Blogs

Wat is voorwaardelijke toegang? 

Lees Meer
Icoon Over Ons

Blogs

Wat is Microsoft Azure B2B?

Lees Meer